SERVO 2.2KG.CM 0.2S/90DEG 18G

CHF 26.90

Spezifikation:

Ref: 
ML41003